آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

اخبار
ارزیابی راهبردی و سريع محیطی از مخاطره سیل در حوضه های آبریز بزرگ ایران

ارزیابی راهبردی و سريع محیطی از مخاطره سیل در حوضه…

چكيدهدر این گزارش تلاش می شود تا بر مبنای یک روش ارزیابی راهبردی و سريع محیطی، مخاطره رخداد سیل و اندازه ریسک ناشی از آن...

بیشتر بدانید...
خطر در کمین اهواز است

خطر در کمین اهواز است

 رئیس پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص‌پژوه تأکید کرد: متأسفانه پس از گذشت روزها از وقوع سیل هنوز تیم‌های علمی دانشگاهی در کنار مسئولان مدیریت بحران...

بیشتر بدانید...
برخی از مهمترین آموزه های  سیلاب های اخیر در کشور

برخی از مهمترین آموزه های سیلاب های اخیر در…

 دکتر امیر محمود زاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایرانبرخی از مهمترین آموزه های  سیلاب های اخیر در کشور:1-    لزوم ایجاد وزارت شرایط اضطراری و ادغام...

بیشتر بدانید...
گزارش کوتاه پیش یابی بارش های سیلابی برای دهه سوم فروردین 1398

گزارش کوتاه پیش یابی بارش های سیلابی برای دهه سوم…

دکتر امیر محمودزاده، دکتر محمدرضا منصوری دانشورانجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، پژوهشکده اقلیم شناسی و مخاطرات طبیعی پژوهشگاه شاخص پژوهمقدمهبا توجه به وضعیت بحرانی...

بیشتر بدانید...
مروری کوتاه بر مخاطرات طبیعی ناشی از بارش های نیمه نخست فروردین 1398

مروری کوتاه بر مخاطرات طبیعی ناشی از بارش های نیمه…

 مقدمهنیمه نخست فروردین 1398 با ورود سامانه های بارشی متعددی به فلات ایران همراه بود. این سامانه ها که عمدتاً بر بستر تقویت امواج رزبای...

بیشتر بدانید...
آرشیو اخبار