آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

اخبار
 هفدهمین شماره از مجله شاخص کار آفرینی منتشر شد

هفدهمین شماره از مجله شاخص کار آفرینی منتشر شد

شماره هفدهم از فصلنامه شاخص کارآفرینی منتشر شد. شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز ویژگی های منحصر به فرد...

بیشتر بدانید...
انتشار دومین شماره از ماهنامه الکترونیکی علم و فناوری در روسیه

انتشار دومین شماره از ماهنامه الکترونیکی علم و فناوری در…

کمیته علمی انجمن دوستی ایران و روسیه، در نظر دارد با انتشار ماهنامه داخلی، در بستر فضای مجازی، اخرین اخبار و تازه های علم، فناوری...

بیشتر بدانید...
انتشار پنجمین شاره از فصلنامه تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان

انتشار پنجمین شاره از فصلنامه تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان

به گزارش روابط عمومی انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان پنجمین شماره فصلنامه علمی تخصصی تدبیرگران مخاطرات محیط زیست ایرانیان منتشر شد...

بیشتر بدانید...
انتشار اولین شماره از ماهنامه الکترونیکی علم و فناوری در روسیه

انتشار اولین شماره از ماهنامه الکترونیکی علم و فناوری در…

کمیته علمی انجمن دوستی ایران و روسیه، در نظر دارد با انتشار ماهنامه داخلی، در بستر فضای مجازی، اخرین اخبار و تازه های علم، فناوری...

بیشتر بدانید...
آرشیو اخبار