آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

اخبار
جزئیات آخرین وضعیت دمای هوا در تابستان 99

جزئیات آخرین وضعیت دمای هوا در تابستان 99

یک کارشناس هواشناسی درباره وضعیت بارش ها در کشور با توجه به شاخص های خشک سالی توضیح داد:بر اساس شاخص SPI که معرف بارش و...

بیشتر بدانید...
 انتشار شانزدهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی کارآفرینی

انتشار شانزدهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی کارآفرینی

شانزدهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی کارآفرینی با عنوان ویژه نامه کسب و کارها در بحران کرونا منتشر شد انتشار اين شماره فصلنامه مقارن با شیوع جهاني...

بیشتر بدانید...
پانزدهمین شماره از فصلنامه شاخص کارآفرینی منتشر شد

پانزدهمین شماره از فصلنامه شاخص کارآفرینی منتشر شد

شماره پانزدهم از فصلنامه شاخص کارآفرینی (ویژه نامه دیدبان مهاجرت) منتشر شد. پرداختن به مقوله مهاجرت بین الملل، اشتغال فراسرزمینی، ارسال درآمد به زادگاه و در...

بیشتر بدانید...
آرشیو اخبار