سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

ساختار سازمانی در حال بروز رسانی است.
برنامه سال 1397 انجمن آمایش سرزمین به زودی اعلام می گردد
از شکیبایی شما سپاسگزاریم

آدرس کانال تلگرام

amayeshiran@