آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

ساختار سازمانی در حال بروز رسانی است.
برنامه سال 1397 انجمن آمایش سرزمین به زودی اعلام می گردد
از شکیبایی شما سپاسگزاریم

آدرس کانال تلگرام

amayeshiran@