آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

انجمن آمایش سرزمین ایران در نظر دارد برگزاری سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور را در مورخ 23 اردیبهشت ماه 1397 در تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نماید. لذا از کلیه علاقمندان اعم از صاحبنظران، متخصصین و دانشجویان دعوت می گردد که در این سمپوزیوم حضور یابند. لازم به ذکر است که به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه آموزش اعطا خواهد شد.