آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (برنامه ریزی منطقه ای.pdf)برنامه ریزی منطقه ای6020 kB