آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (آمایش سرزمین از نگاه محیط زیستی.pdf)آمایش سرزمین از نگاه محیط زیستی.pdf3804 kB