آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

معمولاً منشأ تحولات بزرگ در اقتصاد یک کشور، توسعه کارآفرینی و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتکر در عرصه اقتصادی آن کشور است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که مشکل کشورهای توسعه‌نیافته امروز کمبود سرمایه (اعم از مالی و انسانی) نیست، بلکه عدم وجود کارآفرینی است. بدون توجه کافی به مقوله «توسعه و فرهنگ کارآفرینی» نمی‌توانیم به شاخص­های رشد و توسعه دست یابیم. هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب، هزاران کیلومتر مربع آب­هاي تحت حاکمیت کشور ایران و نیز اقیانوسی بودن و موقعیت ژئواستراتژیک سواحل جنوب شرق، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بی‌شمار و ... در روند اجرای اقتصاد مقاومتی، در طول سده‌های اخیر نقش و جایگاه مؤثری در رشد و توسعه کشور نداشته‌اند. کشور ما اکنون فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های دریایی در شمال و جنوب و سواحل آن‌ها نظیر فعالیت‌های نفتی، ترابري دریایی، گردشگري ساحلی، صنایع دریایی دارد اما با مراجعه به آمار و ارقام ملاحظه می­شود با توجه به سواحل طولانی کشور در شمال و جنوب و پتانسیل‌های بسیار زیاد در این مناطق نبود فرهنگ کارآفرینی و شناسایی و خلق فرصت­ها و عدم بهره‌برداری بهینه از دریاهاي پیرامونی و سواحل و جزایر کشور، سبب از دست رفتن فرصت‌های بسیاري شده و علاوه بر آن، مشکلات اجتماعی و اقتصادي کشور در سواحل نیز، رو به افزایش است. کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای کوچک، پرسود و خوش آتیه در جزایر، سواحل و دریاهای ایران راهکاری برای افزایش تولید ملی، خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار به ‌ویژه در مناطق ساحلی، ارزآوری، تأمین نیازهای ساکنان بومی، حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی و در نهایت گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. این مقاله با مروری بر ادبیات موجود به بررسی اجمالی اقتصاد دریایی ایران می‌پردازد و تلاش دارد تا با این مرور نقش بنیادین و برتر کارآفرینی دریایی در توسعه اقتصاد دریا محور و در نهایت اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار دهد.

 

Sports brands | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping