آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

ترجمه: دکتر محمدرضا منصوری دانشور
انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، دفتر مشهد-طرقبه
پژوهشکده اقلیم شناسی و مخاطرات طبیعی پژوهشگاه شاخص پژوه

پیشگفتار:
با توجه به دستورالعمل های ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در اروپا، تاکنون منابع مهم زیست محیطی در معرض خطر تهدیدات طبیعی و انسانی از جمله زیستگاه های خاک، پیکره های آب و جنگل ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. این در حالی است که اثرات بالقوه تهدید ناشی از تغییرات اقلیم (CC) در آینده، از جمله نوسانات و تغییرات دمای هوا، حساسیت های محیط زیست را بالا برده اند و لذا امروزه نیازمند توجه و تأکید بیشتر به ویژه توسط مقامات مسئول و همچنین تدوین استانداردها و دستورالعمل ها می باشند. کمیسیون اروپا در اسناد راهنمای برنامه ریزی خود در سال های 2013 و 2017، بر اهمیت توجه به ارزیابی بلند مدت اثرات تغییر اقلیم و ضرورت سازگاری با آن تاکید داشته است.  اگر چه این موضوع در ارزیابی وضعیت کنونی محیط زیست ممکن است کمتر مورد توجه باشد اما ضرورت دارد به طور متدولوژیک، در نظر گرفتن سازگاری با تغییرات اقلیمی آینده مورد بررسی و هدفگذاری واقعی قرار گیرد. استفاده از مدل سازی پیش بینی اثرات تغییر اقلیم در زمینه های برنامه ریزی از جمله شهرسازی شهرهای آینده بسیار مهم است. در این متن ترجمه شده که خلاصه برگزیده ای از مقاله چند نویسنده آلمانی و اتریشی است به ارزیابی روندهای جاری و آتی سازگاری تغییرات اقلیمی و EIA در گزارش ها و اسناد این دو کشور پیش رو در حوزه EIA پرداخته شده است که می تواند تجارب ارزشمندی را در اختیار محققان ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران قرار دهد.
مقاله با عنوان اصلی زیر توسط Alexandra Jiricka-Pürrera، Christina Czachsa،Herbert Formayerb، Thomas Wachterc، Eva Margelikd، Markus Leitnerd وThomas Fischere در شماره 71 (سال 2018) مجله Environmental Impact Assessment Review به چاپ رسیده است:
Climate change adaptation and EIA in Austria and Germany – Current consideration and potential future entry points

 

 

Asics shoes | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177
فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (Climate Change and EIA.pdf)جهت دانلود رایگان مقاله کلیک کنید280 kB