آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

محمدرضا منصوری دانشور


چکیده
در این تحقیق تلاش شد بر مبنای روش های برنامه ریزی شهری و با استفاده از برنامه های بخشی حوزه شهری مثل حوزه آب و فاضلاب شهری، امکان حل معضلات و مشکلات محیط زیستی مورد بررسی قرار گیرد. خروجی این تحقیق یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی شهری در زمینه تصفیه و بازچرخانی آب فاضلاب شهری را معرفی کرده و برمبنای آن امکان احیا و بازسازی یک پدیده تخریب شده محیط زیستی به نام دریاجه ارومیه را بررسی می کند و اهمیت این بررسی هم به مقیاس ملی و منطقه ای آن مربوط می شود. برای این منظور پس از مشخص کردن حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و شهرهای موجود در آن به محاسبه فاضلاب تولید شده در این شهرها اقدام شد. در این راستا مشخص شد برای پر شدن مساحت کامل دریاچه ارومیه (7500 کیلومتر مربع) و رسیدن به تراز نرمال 3.5 میلیارد متر مکعب آب لازم می باشد . برای احیای اکولوژیک دریاچه ارومیه حداقل می بایست 2.25 میلیارد متر مکعب آب به حجم آن اضافه شود تا تراز آبی آن به 1274 متر برسد. حجم فعلی آن 1.25 میلیارد متر است و لذا  2.25 میلیارد متر مکعب آب برای احیای کامل  آن لازم می باشد. کل جمعیت مجموع 48 شهر حوضه آبخیز دریاچه حدود 3.8 میلیون نفر و میزان فاضلاب تولیدی در سال در کل شهرهای حوضه آبخیز دریاچه ارومیه معادل 103 میلیون مترمکعب برآورد شد. سعی شد اعداد برآورد شده در پژوهش حتی الامکان به میزان واقعی آن نزدیک باشد. هزینه تصفیه فاضلاب تقریبا 260 میلیارد تومان در سال خواهد بود و با احتساب مجموع هزینه احداث 5 تصفیه خانه به علاوه 1184 کیلومتر لوله گذاری در سه مسیر انتقال خط ارومیه، خط تبریز و خط سقز هزینه ای در حدود 740 میلیارد تومان در سال برآورد می شود. این رقم تقریبا از مجموع هزینه های بی نتیجه ای که تاکنون توسط دولت از سال 92 تا 96 هزینه شده (حدود یک هزار میلیارد تومان) کمتر است. البته صرفا با انجام فقط همین روش تصفیه فاضلاب سالانه بدون لحاظ کردن متغیرهای اقلیمی و هم افزایی سایر اقدامات و پروژه ها پیش بینی می شود برای پر کردن کسری حجم تراز نرمال دریاچه ممکن است سال ها زمان لازم باشد. با این حال این روش علاوه بر حل مسأله تصفیه فاضلاب های شهری حدود 3.8 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور تلاش کرد یک متدولوژی مبتنی بر برنامه های کاربردی و بخشی در حوزه شهرسازی را برای امکان احیای یک معضل و مشکل محیطی بررسی کند و از این بابت به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافت. روش پیشنهاد شده روشی جدید در بعد احیای دریاچه ارومیه می باشد که مزیت اصلی آن به سایر روشهای دیگری که برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته مقطعی نبودن آن است.

 

jordan release date | JORDAN BRAND
فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (Urmia Lake.pdf)رایگان دانلود کنید837 kB