سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

1.دکتر امیر محمودزاده 2. دکتر محمدرضا منصوری دانشور

1. مدیرعامل انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه

2. نماینده انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، پژوهشگر اقلیم شناسی و مخاطرات طبیعی

 

پیشگفتار:

در حال حاضر شهرهای ما برای تغییرات آب و هوایی طراحی نشده اند. این امر برنامه ریزان و طراحان را با چالش های چشمگیر روبه رو كرده است. البته این موضوع فرصت های عظیمی برای ایجاد محیط های شهری خلاقانه ایجاد کرده است که در عین عملکرد شایسته در برابر تغییرات آب و هوایی هم کارآمد باشند. معماران و توسعه دهندگان باید همچنین ایده های نوآورانه ارائه کنند، تا اطمینان حاصل کنند که علاوه بر محیط های شهری، فضای داخلی ساختمان ها هم با تغییرات پیش رو سازگار است. در همین ارتباط سازمان های ملی برنامه ریزی شهری و ساختمانی در کشورهای اروپایی در طی دهه گذسته به تولید و انتشار دستورالعمل های متنوعی اقدام کرده اند که بر اساس آن شهرسازان و معماران را جهت ارائه طراحی های آینده نگرانه در برابر تغییرات اقلیمی رو به رشد و ایجاد ظرفیت های انطباقی با سناریوهای احتمالی آینده هدایت کرده اند. یکی از این دستورالعمل ها مربوط به کتابچه راهنمای طراحی برای ایجاد سازگاری با تغییر اقلیم است که با حمایت کمیسیون معماری و ساختمان و آژانس محیط زیست انگلستان به همت رابرت شاو و همکاران در سال 2007 در لندن منتشر شده است و همچنان در طی یک دهه گذشته هدایت گر معماران و برنامه ریزان شهری در اروپا و جهان بوده است. در این گزارش به ارائه بخش های مهمی از این کتابچه راهنما اقدام می شود. دستورالعمل با عنوان اصلی زیر توسطRobert Shaw ، Michelle Colley و Richenda Connell توسط انتشارات Town and County Planning Association به چاپ رسیده است:

Climate change adaptation by design: a guide for sustainable communities

 

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (Adaptation by Design.pdf)Adaptation by Design.pdf395 kB