آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

Abstract—Today, many local and national governments are
developing urban agriculture as an effective tool in respondingto
challenges such as food security, poverty and environmental
problems. In fact, urban agriculture plays an important role in food
system, which can provide citizens' income and become one of the
components of economic, social and environmental systems. The
purpose of this paper is to analyze the urban agriculture and urban
food systems in order to understand the impact of urban foods
production on environmental planning in non-western city region
context. To achieve such objective, we carry out a case study in
Mashhad city of Iran by using qualitative approaches. A survey on
documentary studies and planning tools integrate with face to face
interview with experts which explain the role of food system in
environmental planning process. The paper extends the use of food in
the environmental planning, specifically to examine this role to create
agricultural garden as a mean to improve agricultural system innonwestern country. The paper is concluded with a set of
recommendations for researchers and policymakers who seek to
create spaces in order to implement urban agriculture in citiesfor
food justice.
Keywords—Urban agriculture, food system, environmental
planning, agricultural garden, Mashhad

Adidas footwear | Air Jordan
فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (The-Role-of-Food-System-in-Promoting-Environmental-Planning.pdf)The-Role-of-Food-System-in-Promoting-Environmental-Planning.pdf225 kB