چاپ

تحلیل مکانی از پراکنش آبنام جغرافیایی گرداب در ایران

دکتر امیر محمود زاده، دکتر محمد رضا منصوری دانشور

چکیده

استقرار سرزمین ایران بر روی کمربند فعال تکتونیسم آلپ- هیمالیا منجر به پدیدار شدن عارضه ها و جاذبه های متعدد ژئومورفولوژیک از جمله چین خوردگی های کوهستانی، دهانه های آتشفشانی، چشمه های معدنی، و ... شده است. در این میان چشمه های ویژه ای با سازو کار تراورتن سازی در گسترده زمین شناختی ایران به وجود آمده اند که به علت دربر داشتن پاره ای مواد معدنی، از نام گذاری خاصی هم در سرزمین ایران برخوردار شده اند. یکی از مهمترین چشمه ها در 50 کیلومتری جنوب شرقی مشهد در حریم شهر ملک آباد و مجاورت روستای باغچه واقع شده است. چشمه گراب یکی از این چشمه های تراورتن ساز با آبنامی ویژه است. طبق یافته های تحلیل محتوا، آبنام « گراب» میکروهیدرونیمی طبیعی، با فرم دو جزئی که دارای ساخت زبانی«صفت+اسم» و بافتی متشکل از اصطلاح شناسی هیدرو جغرافیایی است. نتایج مطالعات میدانی نشان داد که از نظر فرهنگی این آبنام، مضمونی از آب درمانی برای رفع بیماری گری(کچلی) دارد. و از نظر طبیعی هم استعاره ای از یک منطقه ناهموار است. همچنین طبق تحلیل اسنادی و با مراجعه به منابع جغرافیایی و گزارش های رسمی در بررسی پراکنش مکانی این آبنام، به دست آمد که این واژه و مشتقات آن در سرزمین ایران به طور عرفی منعکس کننده مضمون آب شفابخش و رفع کننده بیماری و به طور منطقی نشانگر وجود چشمه های آب معدنی گوگرددار و یا آهگی است در جایی که اغلب منطبق بر چشمه های تارورتن ساز می باشند.

 

واژگان کلیدی: آبنام، جاینام،پراکنش مکانی، تراورتن، چشمه آب معدنی، گرداب

 

جهت تهیه نسخه  کامل چاپی این مقاله با شماره تلفن دبیرخانه  02188939478 تماس حاصل فرمایید.

Adidas shoes | blue cheetah nike dunks black and grey hair trend 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov
دسته: مقالات
بازدید: 1689