آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

دانشمندان دانشگاه فناوری کوئینزلند رباتی به نام COTSbot ارائه داده‌اند که برای جستجو و نابودکردن خودکار ستارگان دریایی به کار می‌رود که تپه‌های مرجانی را نابود می‌کنند...

Buy Sneakers | FASHION NEWS
فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (حفظ مرجان ها - 94.07.06.pdf)حفظ مرجانها با نوعی ربات آبی82 kB