چاپ

آمایش سرزمین بی گمان مهجور ترین و مقهورترین رشته علمی  یا لااقل رشته ای مطالعاتی است که ما در ایران نیم قرن اخیر سراغ داریم . این رشته  مطالعاتی قبل از ورود خود به ایران به دلیل ذات عدالتخواهانه و توسعه طلبانه خود مورد کارشکنی کسانی که سیاست های حاصل از آن  یعنی « سیاست های آمایشی » را مخالف منافع خود می دیدند واقع شد .

latest Running | Air Jordan Release Dates 2020

در این کشاکش نام آن را « بهره وری از سرزمین » نهادند ! و مطالعات آن را که اصولا؛ مکتبی خاصٌ فرانسوی است به آمریکائیان و فارغ التحصیلان از مکتب سرمایه داری افراطی و غیر انسانی آمریکا سپردند .خشت اوٌل کج نهاده شد . رژیم سلطنتی که نهایتا؛ عنوان فرانسوی این مطالعه را به جای « ساماندهی » ُ به سلیقه شاه معدوم به « آمایش » ! ترجمه کرده بود ناگزیر چند دانشجوی فرانسوی را به منظور انتقال تکنولوژی این مطالعات و مدیریت به ایران دعوت کرد تا با کارشناسانی پاکستانی ؟ و به اصطلاح کارشناسانی نزدیک به رژیم سابق و بالطبیعه مخالف مطالعات و سیاست های عدالتخواهانه ، ظاهرا؛ به مطالعات آمایشی بپردازند .
خشت اوٌل کج نهاده شد . از آن روز تا کنون تخمینا؛ بیش از ۹۵ درصد از کسانی که به مطالعات آمایش سرزمین در ایران پرداخته اند فاقد تحصيلات معتبر ، و بنابر اين تخصص ،در اين رشته اي فراگير ، گسترده و ژرفانگر بوده اند . توجٌه اجتناب ناپذير رهبران انقلاب اسلامي به اصل « تعهد » و ضرورت آن در اوٌلين سالهاي انقلاب سبب سو ء استفاده مسؤولاني كه امروز عدم تعهد ، و مخالفتشان با نظام انقلابي ما به اثبات رسيده است ، شده مطالعه اي با اين اهمٌيت را در عمل به گروهي از دانشجويان فرصت طلب به اصطلاح دانشگاه ملٌي آن زمان در رشته هائي چون معماري و.امثالهم سپرده اند ... و اينان نيز در توجيه فرصت طلبي و سوء استفاده بارز خود به تلاشهائي دست زده اند كه گرچه گاه مبتني بر نيٌت خير و مثلا" قصد خدمت بوده است به دليل عدم تخصص در آمايش سرزمين و حتي دارابودن روحيٌه اي غير عدالتخواهانه ، و بشتر نفع طلبانه ، با پذيرش مسؤوليتي اينچنين خطير در عين عدم تخصص كه خود خواه ناخواه به معني عدم تعهد است چنان ضرباتي بر پيكره اين دانش در ايران فرود آورده اند كه اگر همين امروز قصد بر بنيانگذاري مكتب اصيل و صحيح آمايش سرزمين در ايران باشد لااقل به يك دهه صرف وقت و هزينه نياز دارد . صدها هزار ساعت وقت و ميلياردها تومان پول و ارز را صرف كرده اند تا فرصت هائي طلائي و بسيار مغتنم در امر رشد و توسعه را از يد مسؤولاني واقعا" متعهد و مديراني واقعا" متخصص خارج نمايند.

منبع:سایت جغرافیا و آمایش سرزمین

دسته: تازه ها
بازدید: 3635