آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

محققان دانشگاه مک گيل کشف کردند که سيستم هاي «جي.پي.اس» مي توانند مشکلاتي جدي را در حافظه جهت يابي فضايي کاربران اين دستگاه ها ايجاد کند.
به طوريکه کاربراني که اغلب از جستجوکنندگان ماهواره اي استفاده مي کنند بيشتر از کساني که با استفاده از نقشه هاي شناختي و ذهني مسير خود راپيدا مي کنند با خطر بروز آلزايمر مواجه مي شوند.

bridge media | Air Jordan Release Dates 2020


به گفته اين محققان انسان ها به طور کلي با استفاده از يکي از اين متدها جهت يابي مي کنند:
1-     جهت يابي فضايي که در اين روش مغز انسان نقاط مشخصي از مسير را براي ساخت يک نقشه شناختي انتخاب مي کند اين نقشه در رسيدن به مقصد بهما کمک مي کند.
2-     استراتژي تحريکات و پاسخ هايي که ما را همانند يک نوع سيستم هدايت خودکار خودروها راهنمايي مي کند. اين استراتژي که با مرور مسير به ما مي گويدکه کدام راه براي رسيدن به مقصد بهتر است با روشي که کاربران «جي.پي.اس» مسير خود را پيدا مي کنند بيشترين نزديکي را دارد.
اين دانشمندان با استفاده از دستگاه رزونانس مغناطيسي کاربردي (fMRI) دريافتند کاربراني که از هر دو روش موقعيت يابي استفاده مي کنند بيشترين فعاليتنوروني را در فضايي از مغز دارند که اين فضا با شکل دادن حافظه و جهت يابي فضايي مرتبط است اين ناحيه هيپوکامپ ناميده مي شود.
اين محققان نشان دادند که استفاده بيش از حد از يک دستگاه «جي.پي.اس» با گذشت زمان مي تواند منجر به آتروفي (تحليل) هيپوکامپ شود اين آتروفي،خطر مشکلات شناختي مثل آلزايمر را افزايش مي دهد.
در افراد متاثر از اين بيماري قبل از هر فضايي در مغز، هيپوکامپ شروع به تخريب مي کند به همين علت اولين علائم آلزايمر در حافظه و جهت يابي نمايان ميشود.
همچنين اين دانشمندان کشف کردند حجم زياد ماده خاکستري هيپوکامپ در بزرگسالاني که از استراتژي موقعيت يابي فضايي استفاده مي کنند بسيار زياداست.اين افراد در تست هاي استاندارد توانستند نتايج بسيار بالاتري نسبت به کاربراني که از اين تکنيک طبيعي جهت يابي استفاده نمي کنند به دست آوردند.
اين نتايج پيشنهاد مي کند که حافظه فضايي فعاليت هيپوکامپ را افزايش مي دهد. اين افزايش موجب بهبود کيفيت زندگي مي شود .بهرحال اين محققان به کابران «جي.پي.اس» توصيه نکردند که دستگاه موقعيت ياب ماهواره اي خود را از پنجره خودرو به بيرون پرت کنند اما بهتر است که اينکاربران هر چند وقت يکبار اين دستگاه را کنار بگذارند و براي مسيريابي از حافظه فضايي خود استفاده کنند.  

مهر