آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

تازه ها

از جمله اقداماتی که در حوزه آمایش بخش کشاورزی صورت گرفته است تدوین راهبردهای بلند مدت توسعه بخش کشاورزی از منظر آمایش سرزمین توسط شورای آمایش سرزمین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال 1391 بوده است.

آمایش سرزمین بی گمان مهجور ترین و مقهورترین رشته علمی  یا لااقل رشته ای مطالعاتی است که ما در ایران نیم قرن اخیر سراغ داریم . این رشته  مطالعاتی قبل از ورود خود به ایران به دلیل ذات عدالتخواهانه و توسعه طلبانه خود مورد کارشکنی کسانی که سیاست های حاصل از آن  یعنی « سیاست های آمایشی » را مخالف منافع خود می دیدند واقع شد .

تحقیقات جدید حاکی از آن است که بیش از سه هزار میلیارد درخت بر روی زمین وجود دارد که این آمار به طور قابل توجهی بیش از برآوردهای قبلی و هفت برابر بیشتر از تصور محققان است...

محققان آمریکایی متوجه شده‌اند که طوفان‌های ویرانگری مانند کاترینا می‌تواند عامل وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود. بر این اساس آن‌ها معتقدند میان خطر بروز آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون و طوفان‌های ویرانگر در خطوط ساحلی آتلانتیک شمالی یک ارتباط قوی وجود دارد.

دانشمندان دانشگاه فناوری کوئینزلند رباتی به نام COTSbot ارائه داده‌اند که برای جستجو و نابودکردن خودکار ستارگان دریایی به کار می‌رود که تپه‌های مرجانی را نابود می‌کنند...