آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

مهلت ثبت نام در اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب ایران و ارسال مقالات در این همایش تا 26 آبان 1397 تمدید شد.

 

بدینوسیله به استحضار می رساند مهلت ثبت نام در همایش و ارسال مقالات در نخستین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور تا 26 آبان ماه 1397 تمدید گردید.

جهت ثبت نام و ارسال مقاله اینجا کلیک کنید.

دبیرخانه اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور