سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

 دکتر امیر محمود زاده، رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران

برخی از مهمترین آموزه های  سیلاب های اخیر در کشور:
1-    لزوم ایجاد وزارت شرایط اضطراری و ادغام سازمان ها و ادارات موثر در امداد و نجات
2-    لزوم آموزش همگانی دائمی در حوزه مدیریت بحران به آحاد مردم مخصوصاً جوانان
3-    پرهیز از رفتار های سیاسی در مباحث مدیریت بحران
4-    لزوم توجه به N.G.O ها و ایجاد سازمانهای مردم نهاد با عملکرد امداد و نجات
5-    لزوم رعایت ضوابط و دستورالعملهای آمایش سرزمین ایران در مکان یابی و احداث ساختمانها
6-    توجه به خریداری لوازم و تجهیزات موثر در مدیریت سیلاب و امداد و نجات در این مبحث  
7-    نیاز دائمی به تشکیل کارگروه مدیریت سیلاب در وزارت نیرو و وزارت کشور   
8-      لزوم تدوین دستورالعملها و آئین نامه های  تخلیه اضطراری جمعیت از شهر ها
9-    عدم بکارگیری و استفاده از غیر متخصصین در پست های مدیریتی و  اجرائی در حوزه  مدیریت بحران و امداد و نجات
10-     نیاز فوری به استقرار سامانه های پیش بینی  و هشدار سریع با مقیاس های منطقه ای در راستای و پیش بینی و پیشگیری از وقوع سیلاب های مخرب
11-      لزوم توجه به اقتصاد بحران سیل و تشکیل کارگروه های لازم در این حوزه

دانلود کنید