عید فطر مبارک

حلول ماه شوال

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

به دلیل استقبال علاقه مندان به شرکت در همایش « یک راه یک کمربند» ایران و راه نوین ابریشم مهلت ثبت نام در این همایش تا هفته اول آبان ماه 98 تمدید شد. بنا به گفته دبیر علمی همایش تاریخ برگزاری آن به مورخ 19 آبان ماه 1398 تغییر یافته است و در محل سالن اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان انقلاب خ استاد نجات اللهی از ساعت 9 الی12 برگزار می گردد.