آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی به همت انجمن آمایش سرزمین روز یکشنبه برگزار شد و در این همایش دبیرکل کانون زنان بازرگان ایران با تاکید بر این که زنان با اعتمادسازی میان خود، می‌توانند اعتماد جامعه برون را جلب کنند، گفت: حضور زنان کارآفرین در تشکل‌ها زمینه‌های اعتماد و دیده شدن را فراهم می‌کند.

 زهرا گلیج افزود: کار تشکلی بهترین روش برای رشد زنان کارآفرین است چرا که واقعیت امر نشان می‌دهد زنان به راحتی نمی‌توانند با هم کار کنند.

وی خاطرنشان کرد: ‌ورود به تشکل های کارآفرینی فرصت، تمرین و تجربه خوبی برای زنان کارآفرین است.

دبیرکل کانون زنان بازرگان ایران ضمن بیان این مطلب که زنان کارآفرین همواره از جدی گرفته نشدن از سوی جامعه شکایت می کنند، تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل نتیجه بخش بودن حضور زنان کارآفرین در تشکل ها این است که صنعت و حرفه آنان جدی گرفته می شود و حرفی برای گفتن دارند.

گلیج یادآور شد: نبود اعتماد به خود و به همدیگر هم علت عدم رشد و دیده نشدن محسوب می شود که در تشکل ها این نقض از بین می رود و زنان کارآفرین علاوه بر حرفه آموزی به توسعه فعالیت فردی خواهند پرداخت.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، با تاکید بر این موضوع که ارتباط اجتماعی لازمه مشارکت اجتماعی است، گفت: برای داشتن ارتباط اجتماعی هم باید اعتماد کنیم و هم به ما اعتماد کنند. این امر علاوه بر آن که باعث می شود صدای قوی تری از خود ایجاد کنیم، توسعه مشارکت اجتماعی را نیز به همراه دارد.

گلیج با اشاره به این که اعتماد اجتماعی یک سرمایه قابل اکتساب است، یادآور شد: اعتماد از بسترهای خانواده شروع و گسترده می شود؛ بنابراین آن را نباید سطحی انگاشت چرا که نقش حیاتی دارد. پس در جامعه زنان، بهترین کار اعتماد به توان هم است و اینکه اجازه دهیم فرد فعالیت کاری خود را بروز دهد.

دبیرکل کانون زنان بازرگان ایران ادامه داد: بعد از اعتمادسازی میان جامعه زنان می‌توان از جامعه برون اعتماد جلب کرد.