سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

کنفرانس تخصصی "یک راه یک کمربند" در تاریخ یکشنبه 19 آبان 1398 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی  سالن خیام برگزار میگردد.

جهت ثبت نام مقدماتی و صدور گواهی می توانید از طریق وبسایت همایش اقدام نمائید و یا در واتساپ و یا تلگرام( شماره 09381378993 ) پیام بگذارید.

http://ofoghevent.ir/BRIC دبیرخانه همایش انجمن آمایش سرزمین ایران

 

جدول زمانبندی این همایش به شرح ذیر می باشد: