سال 1399 مبارک باد

             

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

کنفرانس تخصصی "یک راه یک کمربند" در تاریخ یکشنبه 19 آبان 1398 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی  سالن خیام برگزار میگردد.

جهت ثبت نام مقدماتی و صدور گواهی می توانید از طریق وبسایت همایش اقدام نمائید و یا در واتساپ و یا تلگرام( شماره 09381378993 ) پیام بگذارید.

http://ofoghevent.ir/BRIC دبیرخانه همایش انجمن آمایش سرزمین ایران

 

جدول زمانبندی این همایش به شرح ذیر می باشد: