عید فطر مبارک

حلول ماه شوال

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

با عنایت به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایجاد بهترین موقعیت جهت بهبود عملکرد مبادلات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا و استفاده از توان بالقوه دیگر کشورهای منطقه، سازمان صنعت ، معدن و تجارت با همکاری شرکت آرمین افق "کارگاه آموزشی آشنایی تجارت با کشور روسیه" را جهت ارتقاء دانش تجاری مدیران محترم بنگاههای اقتصادی و رونق کسب و کار و کارآفرینی در سازمان صمت اصفهان برگزار نمود.در این کارگاه آقای دکتر امیر محمودزاده و اقای دکتر مولوی  به بررسی تخصصی موارد تجارت با کشور روسیه پرداختند.