عید فطر مبارک

حلول ماه شوال

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 22 دی ماه 1398 در محل سالن کنفرانس خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات الهی با حضور اساتید و متخصصین این حوزه برگزار شد.


یکی از سخنرانان این کنفرانس دکتر جهانگیرکرمی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران درباره فرصت ها و محدودیت های همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا سخنرانی فرمودند.  ایشان اظهار داشتند توسعه در نگرش دولت مردان ما امر معقولی است و به تبعه آن همگرایی های اقتصادی در سال های اخیر در چند مورد معقول واقع شده است اما روند صنعتی نشان می دهد :
1- پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی بر صادرات نفتی ایران
2- منطقه ای شدن اقتصاد ایران ( ترکیه – عراق – ارمنستان – امارات – ترکمنستان ) این روند، روند همگرایی را نشان می دهد.
3- نهاد جمهوری اسلامی بخشی به ایدئولوژیک بودن و سیاست خاص ایران بر می گردد ولی بخشی برمی گردد به اینکه ما در میان سازمان هایی قرار گرفته ایم که به راحتی ایران را نمی پذیرند.
4- اتحادیه اقتصادی اوراسیا درون یک چارچوب منطقه ای قابل درک است بخاطر شرایط ایران همکاری با این سازمان یک فرصت است.
ما در چهار جهت کشور بخاطر شرایط ژئوپلیتیکی باید روابط گسترده داشته باشیم.