آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

 

یرای آشنایی با شرایط تحصیل در آلمان، روسیه و تاجیکستان و کسب اطلاعات بیشتر  می توانید با تلفن 09129313828  و 03136208503 در تماس باشید