آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

اقتصاد پسا  کرونا ، باید ها  و نباید ها 

تدوین و  گردآوری:

دکتر امیرمحمودزاده، دکتر محمد مهدی رشیدی، فرشته مختاری

شانزدهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی کارآفرینی با عنوان ویژه نامه کسب و کارها در بحران کرونا.بهار۱۳۹۹

مقدمه

کرونا، پارادایم موجود اقتصادی را تغییر داده است؛ یعنی اینکه به یک بازتولید اقتصادی می‌رسد و شرایط دنیا به سمتی در حال حرکت است که پارادایم‌های قبلی جواب نمی‌دهد. با توجه به اینکه انسان متأسفانه یک تنه فکر می‌کرد که قالب بر جهان هستی است، اینجا یک ویروسی به نام کرونا که به صورت نظام‌مند و هوشمند در جهان هستی خودش را نشان داده، تمام این مبادلات را به هم ریخته است و به انسان‌ها این اشاره و تذکر را داد که مراقب باش این رویه که شما انتخاب کرده‌اید همیشه نمی‌تواند ادامه داشته باشد؛ بنابراین، این شرایط، شرایطی هست که اسمش را باید هم زیستی مسالمت آمیز با پدیده‌ای مثل کرونا بگذاریم؛ یعنی اگر قرار هست که همان رویه‌ها را ادامه بدهیم، از این کرونا‌ها زیاد خواهیم داشت، و از آنجایی که جهان هستی هوشمند است، این ویروس‌ها هم هوشمند‌تر ظاهر می‌شوند. اقتصاد دنیا تحت تأثیر پدیده‌ای قرار گرفته است که بسیاری از کارشناسان فکر نمی‌کردند این قدر آثار چالشی و چالش برانگیز داشته باشد. اقتصاد دنیا حداقل در یک بازه شش ماهه دچار چالش‌های جدی می‌شود.

 برای دریافت رایگان نسخه کامل این مقاله لطفا فایل پیوست را دانلود نمایید.

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (اقتصاد پسا کرونا.pdf)اقتصاد پسا کرونا.pdf376 kB