آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

آقای مسعود شفیعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به سند ملی آمایش سرزمین که در اسفند ۹۹ به عنوان یک سند لازم الاجرا در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شد و رئیس این شورا سند ملی و سند استانی آمایش سرزمین را ابلاغ کرد، افزود: از این پس برنامه ریزی‌ها با این سند از جهت ظرفیت زیست محیطی، انسانی و طبیعی باید منطبق باشد ضمن اینکه برنامه درازمدتی برای توسعه مناطق کشور و ایجاد یک عدالت در توسعه منطقه‌ای داریم.

وی افزود: حتی طرح‌های جامعی که دستگاه‌ها از این پس دنبال می‌کنند فقط در شرایطی تخصیص اعتبار خواهند داشت که منطبق با سند آمایش سرزمین باشد و اگر طرح‌ها مغایرت شان با این سند مشخص شود، لازم است نخست بازنگری در طرح‌ها صورت گیرد تا بعد بتوانیم درباره تداوم تخصیص اعتبار و حمایت‌های قانونی ادامه این کار را داشته باشیم.

شفیعی گفت: هر نوع برنامه ریزی در سطح ملی و منطقه‌ای از ابتدای امسال مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین خواهد بود و در برنامه هفتم توسعه که امسال باید تدوین و در مجلس تصویب شود یکی از مولفه‌های تاثیرگذار آن، سند آمایش سرزمین است.

رئیس برنامه و بودجه استان تهران افزود: پیش از این چنین سندی در اختیار نداشتیم که بخواهیم برنامه‌های خود را بر مبنای آن مبتنی کنیم، اما از این پس حتی برنامه‌های کوتاه مدت و محلی باید براساس آمایش سرزمین باشد.

آقای شفیعی با بیان اینکه سند آمایش سرزمین استانی به عنوان یکی از زیر سند‌های ملی در همه استان‌ها تدوین شد گفت: در استان تهران به دلیل شرایط خاصی که با آن روبرو هستیم و محدودیت‌های زیست محیطی شدیدی که در این استان داریم همچنین بارگذاری زیادی از نظر جمعیت وجود دارد نگاه ما نسبت به سایر استان‌ها به این سند بسیار جدی‌تر است.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های زیست محیطی استان تهران فعالیت‌هایی که بار زیادی بر استان وارد می‌کند، یا باید از استان خارج شود و یا خود را با روش‌های جدید بهره برداری از منابع زیستی منطبق کند، به طور مثال برای بهره برداری از منابع آب سخت گیری‌های بیشتری خواهیم داشت که هم اکنون نیز اجرا می‌شود.

رئیس برنامه و بودجه استان تهران تصریح کرد: بر این اساس آن دسته از فعالیت‌های توسعه‌ای در اولویت هستند که صنایع آب بر نباشند و فعالیت‌های کشاورزی که آب بیشتری نیاز دارند اگر بهره وری در آن‌ها اتفاق نیافتد ادامه فعالیت آن‌ها در تهران با موانع جدی مواجه خواهد شد.

آقای شفیعی گفت: توسعه در استان تهران مبتنی بر بهره وری خواهد بود، در حالی که قبلا با استفاده از جمعیت بیشتر و فضای فیزیکی بیشتر صورت می‌گرفت.

رئیس برنامه و بودجه استان تهران با تاکید بر این که سند آمایش در گذشته وجود نداشته افزود:در سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های اخیر تلاش شد تا توسعه متوازن شکل بگیرد به عنوان مثال توسعه سواحل مکران با همین نگاه اتفاق افتاد گر چه الان با توجه به سند آمایش پیش خواهد رفت.

آقای شفعیی درباره ایجاد اشتغال در استان تهران در سال گذشته گفت: درباره موضوع اشتغال یک برنامه مدوّن چند ساله در دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشتیم که هر ساله تکالیفی برای استان‌ها مشخص می‌شد در سال گذشته, ۹۶ هزار شغل باید ایجاد می‌شد که این شغل‌ها قابلیت راستی آزمایی دارد.

وی افزود: در سال گذشته به حدود ۱۱۳ هزار ایجاد شغل در استان دست یافتیم که این شغل‌ها براساس تعاریف آماری و بین المللی ایجاد شده، گرچه این به معنای نداشتن مشکل اشتغال در جامعه نیست، زیرا هنوز در استان تهران نرخ بیکاری ۷ درصد است که نسبت به نرخ بیکاری در کشور پایین‌ترین نرخ را دارد، اما وضع اشتغال در تهران هنوز مطلوب نیست.

best shoes | シューズ