آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طرح آمایش سرزمین برای کشور یک ضرورت است گفت: مقرر شده تمامی فعالیت‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی از طریق این طرح انجام شود.

احمد تشکینی روز جمعه در نشست هماهنگی طرح آمایش صمت خوزستان، در محل سالن جلسات شرکت شهرک‌های صنعتی استان بیان کرد: رییس جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی طرح آمایش را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند و از این پس تخصیص منابع در این حوزه ها و به پروژه‌های آنها، بر اساس این طرح انجام می شود.

وی گفت: با انجام طرح آمایش می توان تخصیص منابع را برای پروژه های مختلف اقتصادی و صنعتی به خوبی  و بر اساس برنامه انجام داد.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مواردی برخی واحدهای صنعتی، بدون داشتن نقشه راه و زیر ساخت مناسب احداث شدند که باعث هدر رفت سرمایه شده است؛ طرح آمایش، نقشه راهی را برای احداث صنایع در مناطقی با توجیه اقتصادی نشان می دهد.

تشکینی بیان کرد: وزارت صمت در نظر دارد تا آمایش صنعتی، معدنی و تجاری را برای هر استان تهیه کند که در استان سیستان و بلوچستان به عنوان نخستین استان نقشه اولیه تهیه شده است و در حال جمع بندی است.

وی با بیان اینکه این آمادگی وجود دارد تا این سند برای سایر استان ها نیز تهیه شود، گفت: این طرح باعث می شود تا همکاری بین دستگاهی نیز تقویت شود.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ۲ اولویت اصلی طرح آمایش سرزمین افزود: در اولویت اول یک نقشه صنعتی، معدنی و تجاری برای هر استان تهیه می شود و سپس مشخص می شود که برای احیای واحدهای صنعتی راکد و احیای معادن و توسعه فعالیت های اقتصادی قوی و کارآمد و تکمیل پروژه های اقتصادی نیمه تمام چه برنامه ای را داشته باشیم.

تشکینی، با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت های تجارت خارجی در این طرح گفت: در استان هایی که مرز زمینی و آبی دارند توسعه تجارت‌ خارجی بیشتر مورد نظر است و تلاش خواهد شد تا ظرفیت های تجاری این استان ها تقویت شود.

وی ادامه داد:سازمان برنامه و بودجه نیز یک بسته تکمیلی برای این طرح در دست تهیه دارد که بسته مشوق های سرمایه گذاری است تا بر اساس آن بتوان سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری تشویق کرد.

دستیار ویژه و سرپرست دفتر مطالعات و روابط عمومی و بین الملل وزارت صمت نیز در این نشست گفت: از اولویت های دولت سیزدهم موضوع آمایش سرزمین است و در وزارت صمت این طرح جزو پروژه های ۶ گانه است.

سید علی تقوی بیان کرد: طرح آمایش در ۲۰ استان و ۴۵۰ شهرستان کشور به طور همزمان آغاز شده است.

وی افزود: بخش خصوصی، استانداری ها و دستگاه های مربوطه باید توانمندی ها و ظرفیت های هر استان را تهیه و در اختیار وزارت صمت قرار دهند و در تهیه طرح آمایش کمک کنند.

تقوی با بیان اینکه در این طرح ۲ رویکرد ایجاد اشتغال و تامین ارزش افزوده در استان ها مورد هدف است، گفت:در این طرح تکمیل پروژه های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، احیای معادن و راه اندازی واحدهای تولیدی راکد مورد نظر است.

پیش از این وزیر صمت از اجرایی شدن طرح آمایش سرزمین برای توسعه و ایجاد اشتغال در تمامی شهرستان های کشور خبر داد.

طرح آمایش سرزمین نقشه راهی برای توسعه و بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی و و تولیدی استان ها بر اساس پژوهش و برنامه خواهد بود تا بر اساس آن توزیع اعتبارات در بخش تولید و صنعت بدون هدر رفت سرمایه انجام شود.