آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

احمد تشکینی در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی شهرستان‌های شوشتر و گتوند اظهار کرد: استان خوزستان پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خیلی خوبی دارد.

وی افزود: می‌توان زیرساخت‌های تجاری شهر شوشتر را در حوزه شیلات و به‌ویژه صنایع تسهیلی توسعه داد؛ همچنین توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌تواند ایجاد ارزش افزوده کند که این امر توسعه صادرات را داشته و برای ایجاد اشتغال در استان کمک می‌کند.

نماینده وزیر صمت در ادامه آمایش صنعتی - معدنی و تجاری را یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی اعلام کرد و گفت: آمایش صنعتی - معدنی و تجاری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت است اما در سال‌های اخیر توزیع منابع میان شهرستان‌ها و استان‌ها عادلانه و بهینه نبود.

نماینده وزیر صمت با تأکید بر اینکه امروزه آمایش صنعتی - معدنی و تجاری یک ضرورت و یک انتخاب برای اقتصاد ایران است، افزود: تا پایان سال جاری سند آمایش تمام استان‌ها به تفکیک، شهرستان‌های کشور در این طرح آماده خواهند شد.

وی ادامه داد: سند نقشه مطلوب آمایش هر استان به تفکیک شهرستان مشخص و پس از آن اولویت‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی داخلی و تجارت هر استان به تفکیک هر شهرستان مشخص خواهد شد.

نماینده وزیر صمت عنوان کرد: طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار و همچنین طرح‌های جدید هر شهرستان که امکان توسعه زنجیره‌ای ارزشمند و زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی هر شهرستان دارند، شناسایی خواهند شد

 نماینده وزیر صمت و رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت به همراه نماینده مردم شوشتر و گتوند و دیگر مسئولان از طرح‌های صنعتی شهرستان‌های شوشتر و گتوند بازدید کرد.