آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

با عنایت به اهمیت موضوع برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین سند جدید "  ضوابط ملی آمایش سرزمین " در پانزدهمین جلسه شورای آمایش سرزمین کشور به تاریخ 94/6/23 بعنوان یکی از اسناد بالادست توسعه کشور واستانها  برای بهره برداری و استفاده از خط مشی های آن در تدوین کلیه اسناد و مطالعات بخشی و دستگاهی از جمله اسناد برنامه ششم توسعه تدوین شد . ( مشاهده متن کامل ضوابط ملی در فایل پیوست )

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (ضوابط جدید انجمن آمایش سرزمین ایران.pdf)ضوابط جدید انجمن آمایش سرزمین ایران521 kB