سال رونق تولید

کلید حل مشکلات اقتصادی توسعه تولید ملی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

با عنایت به اهمیت موضوع برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین سند جدید "  ضوابط ملی آمایش سرزمین " در پانزدهمین جلسه شورای آمایش سرزمین کشور به تاریخ 94/6/23 بعنوان یکی از اسناد بالادست توسعه کشور واستانها  برای بهره برداری و استفاده از خط مشی های آن در تدوین کلیه اسناد و مطالعات بخشی و دستگاهی از جمله اسناد برنامه ششم توسعه تدوین شد . ( مشاهده متن کامل ضوابط ملی در فایل پیوست )

فایل های پیوست
FileFile size
Download this file (ضوابط جدید انجمن آمایش سرزمین ایران.pdf)ضوابط جدید انجمن آمایش سرزمین ایران521 kB