آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی استRunning Sneakers | Nike Air Force: 01, ...

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر استbest ...

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافتlatest Nike release | ...

انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت همه به سوی خداست
بدین وسیله به استحضار می رساند درگذشت استاد بزرگوار اقلیم شناسی کشور جناب آقای "دکتر زین العابدین جعفرپور" را به جامعه جغرافی دانان کشور تسلیت گفته و از جانب پژوهشکده جغرافی پژوهشگاه شاخص پژوه و انجمن آمایش سرزمین ایران این ضایعه را به خانواده این استاد بزرگوار تسلیت گفته و از خداوند متعال، صبر طولانی برای بازماندگان این استاد بزرگوار خواستاریم.

bridgemedia | nike fashion