آمایش سرزمین

آمایش سرزمین گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی است

آمایش سرزمین

آمایش سرزمین یک استراتژی برای رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تر و انسانی تر است

آمایش سرزمین

در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت

آمایش سرزمین جامع ترین نگاه و رویکرد سیستمی در برنامه ریزی است که هدف آن یکپارچه سازی فضایی و تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی در گستره سرزمین است که در صورت اجرا می تواند پیامدهای مثبت گسترده ای برای سطوح مختلف فضایی در کشور داشته باشد. اين مطالعات بعنوان سند بالادست اسناد توسعه كشور، الگوي تهيه و تدوين برنامههاي توسعه پنج ساله و ساير برنامههاي توسعه كشور خواهد بود و در كنار ساير برنامهريزي هاي اقتصادي ميتواند پاسخگوي بسياري از مشكلات و كمبودهاي جامعه باشد. قانون نيز دولت را مكلف نموده به منظور توزيع متناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين با هدف استفاده كارآمد از قابليتهاي كشور، سند ملي آمايش را تهيه و به مرحله اجرا در آورد. نظام برنامهريزي كشور با توجه به بيش از نيم قرن قدمت آن تحولات گوناگوني را تجربه كرده است. به بيان ديگر در هر برهه از زمان با توجه به انتظارات و نيازهاي نظام اجرايي و برنامهريزي كشور، ساختار و محتوايي متناسب با آن را جستجو كرده است. آمایش یا برنامه ریزی فضایی ـ سرزمینی نه تنها درسایرکشورها و به ویژه اروپا دارای سابقه طولانی (بعدازجنگ دوم جهانی درفرانسه مطرح شد) است .؛بلکه درایران نیز دارای سابقه طولانی است .آمايش سرزمين در ايران طي سالهاي گذشته فراز و فرودهاي زيادي را تجربه كرده و تحولات متعددی را به تناسب شرايط اقتصادي و اجتماعي شاهد بوده است.